Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż MICHAŁ JAPTOK, DANIEL JAPTOK, IRENA BARBARA JASIUKIEWICZ BALTIC HOME s.c., ul. Uzdrowiskowa 11/3, 72-600 Świnoujście, REGON 320015086, NIP 8551531507 jest administratorem Pani/Pana danych osobowych. To oznacza, że odpowiadamy na wykorzystywanie danych w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Uzdrowiskowa 11/3, 72-600 Świnoujście lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@baltichome.pl

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora. 

Dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia wysokiego poziomu świadczenia usług. 

Administrator przetwarza dane osobowe jedynie w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, a tym samym określonym przez przepisy prawa, czyli te które konieczne są ze względu na dopełnienie obowiązku wynikającego chociażby z ustawy o rachunkowości oraz w celu usprawnienia kontaktu między stronami umowy.  Administrator może przetwarzać - choć aktualnie nie prowadzi tego typu działalności - dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:

 • wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych, 
 • kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe, za zgodą osoby której dane dotyczą; 
 • w celu realizowania działań marketingowych Administrator może wykorzystywać profilowanie, wykorzystując do tego tzw. ciasteczka. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość. 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w celu prowadzenia działalności marketingowej jest tzw. uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

Odbiorcami danych osobowych są: 

 1. dostawcy oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwem; 
 2. dostawcy usług informatycznych oraz hostingowych; 
 3. dostawcy usług prawnych oraz księgowych; 

Danych naszych mieszkańców nie przekazujemy i nie planujemy przekazywać danych do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. 

Dane klientów/kontrahentów przechowywane są przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego w którym doszło do wykonania umowy. 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: 

 1. Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych; 
 2. Prawo uzyskania kopii danych; 
 3. Prawo do sprostowania; 
 4. Prawo do usunięcia danych; 
 5. Prawo do ograniczenia przetwarzania; 
 6. Prawo do przenoszenia danych; 
 7. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych; 
 8. Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych; 
 9. Prawo wycofania zgody; 
 10. Prawo do skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Informujemy, że podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz ich niepodanie spowoduje niemożność zawarcia umowy.

kontakt rezerwuj